A Virtual Cemetery created by Charlotte

Z - Abenaim, Attal, Bueno, Pacifici

Rita - Marias Relatives

16 memorials
No grave photo

Carlo Abenaim

7 Jun 1905 – 25 Mar 1994
Unknown
No grave photo

Ettore Abenaim

5 Aug 1909 – 1945
Cremated , Other
 Giuseppe Yosef Elia Abenaim

Giuseppe Yosef Elia Abenaim

21 Oct 1912 – 22 Apr 1945

Ebensee, Gmunden Bezirk, Upper Austria (Oberösterreich), Austria

 Oreste Lazzaro Abenaim

Oreste Lazzaro Abenaim

unknown – 1945

Oswiecim, Malopolskie, Poland

 Ottorino Abenaim

Ottorino Abenaim

20 Dec 1912 – 10 Feb 1945

Buchenwald, Weimarer Stadtkreis, Thüringen, Germany

 Renzo Abenaim

Renzo Abenaim

1925 – 1945

Oswiecim, Malopolskie, Poland

 Silla <I>Bueno</I> Abenaim
No grave photo

Silla Bueno Abenaim

11 Jan 1903 – 1945
Cremated , Other
No grave photo

Benito Atal

15 Sep 1934 – 1945

Oswiecim, Malopolskie, Poland

No grave photo

Ada Attal

4 Mar 1896 – 1945

Oswiecim, Malopolskie, Poland

No grave photo

Davide Attal

unknown – 1945

Oswiecim, Malopolskie, Poland

No grave photo

Dina Attal Bueno

1899 – 1945

Oswiecim, Malopolskie, Poland

No grave photo

Dino Bueno

12 Jul 1922 – 1945
Cremated , Other
No grave photo

Raymond Bueno

14 Jul 1899 – 1944

Oswiecim, Malopolskie, Poland

No grave photo

Renzo Sirio Bueno

1906 – 1945

Oswiecim, Malopolskie, Poland

Rabbi Riccardo Pacifici

Rabbi Riccardo Pacifici

18 Feb 1902 – 12 Dec 1943

Oswiecim, Malopolskie, Poland

 Wanda <I>Abenaim</I> Pacifici

Wanda Abenaim Pacifici

6 May 1907 – 12 Dec 1943

Oswiecim, Malopolskie, Poland

Advertisement