Any time

William Henry “Harry” Masters

11 Jul 1878 – 23 Nov 1938

 William Henry “Harry” Masters

10 Nov 2018

Monica Rose Long Masters

25 Jul 1893 – 1970

 Monica Rose <I>Long</I> Masters

10 Nov 2018

Robert Henry Long

1865 – 1945

 Robert Henry Long

10 Nov 2018

Emily Mary Turvey Long

1864 – 1931

 Emily Mary <I>Turvey</I> Long

10 Nov 2018

Dorothy Ann Reid Masters

11 Aug 1933 – 3 Nov 2013

 Dorothy Ann <I>Reid</I> Masters

30 Sep 2019

 Dorothy Ann <I>Reid</I> Masters

31 May 2020

Marcel Roland Forcier

1937 – 2017

 Marcel Roland Forcier

30 Sep 2019

Arthur Robert Masters

11 Jul 1933 – 4 Oct 2018

 Arthur Robert Masters

1 Oct 2019

John Lackey

unknown – 18 Jul 1860

 John Lackey

25 Nov 2019

Nelson Riff

2 Feb 1848 – 5 Jun 1900

 Nelson Riff

25 Nov 2019

Mark W.J Trippear

23 Dec 1977 – 19 Apr 2018

 Mark W.J Trippear

27 Nov 2019

George A Lackie

1865 – 1943

 George A Lackie

9 Feb 2020

George Milton Lackie

29 Jun 1916 – 1975

 George Milton Lackie

9 Feb 2020

Sydney Day

unknown – 28 Sep 1987

 Sydney Day

16 Feb 2020

 Sydney Day

16 Feb 2020

Arthur Day

unknown – 5 Aug 1962

 Arthur Day

16 Feb 2020

Justin Miles Riddle

7 Jan 1891 – 18 Aug 1959

 Justin Miles Riddle

25 Mar 2020

M. Eileen Conner Stewart

1910 – 1966

 M. Eileen <I>Conner</I> Stewart

31 May 2020

Emma Reid

21 Mar 1875 – 6 May 1946

 Emma Reid

31 May 2020

Emerson Vivian Reid

23 Feb 1896 – 1945

 Emerson Vivian Reid

31 May 2020

Douglas Masters

1964 – 2003

 Douglas Masters

31 May 2020

Gretchen Riddell Elliott

1898 – 22 Feb 1960

 Gretchen <I>Riddell</I> Elliott

1 Oct 2020

Austin Spring Rand

14 Aug 1852 – 11 Apr 1895

 Austin Spring Rand

2 Oct 2020

Marshall Newell Wesley Rand

22 Aug 1888 – 18 Jul 1939

 Marshall Newell Wesley Rand

2 Oct 2020

Clinton Newell Rand

13 Jun 1920 – 27 Aug 2000

 Clinton Newell Rand

2 Oct 2020

 Clinton Newell Rand

2 Oct 2020

Sherry Binney

3 Nov 1966 – 3 Jun 1999

 Sherry Binney

2 Oct 2020

Mary A. Mills Mitchell

16 Jan 1829 – 20 Feb 1907

 Mary A. <I>Mills</I> Mitchell

2 Oct 2020

George B. Mitchell

Birth and death dates unknown.

 George B. Mitchell

2 Oct 2020

Catherine MacLeod Young

1919 – 26 Mar 1999

 Catherine <I>MacLeod</I> Young

3 Oct 2020

Margaret A. M. Young

1900 – 1960

 Margaret A. M. Young

3 Oct 2020

Isabelle Jean Mitchell Fletcher

13 May 1888 – 16 Oct 1966

 Isabelle Jean <I>Mitchell</I> Fletcher

3 Oct 2020

 Isabelle Jean <I>Mitchell</I> Fletcher

12 Oct 2020

 Isabelle Jean <I>Mitchell</I> Fletcher

12 Oct 2020

Malcolm William Mitchell

14 Jul 1879 – 11 Jun 1935

 Malcolm William Mitchell

3 Oct 2020

Malcolm William Mitchell

14 Mar 1927 – 11 Jul 1992

 Malcolm William Mitchell

3 Oct 2020

Cecil Tarte

1866 – 1936

 Cecil Tarte

12 Oct 2020

 Cecil Tarte

12 Oct 2020

Louise Palmer Tarte

1868 – 1948

 Louise <I>Palmer</I> Tarte

12 Oct 2020

 Louise <I>Palmer</I> Tarte

12 Oct 2020

Samuel R. Tarte

1891 – 1928

 Samuel R. Tarte

12 Oct 2020

 Samuel R. Tarte

12 Oct 2020

Barbara J. Wells

1943 – 1944

 Barbara J. Wells

12 Oct 2020

 Barbara J. Wells

12 Oct 2020

Harold Bruce Fletcher

20 Aug 1884 – 4 May 1964

 Harold Bruce Fletcher

12 Oct 2020

 Harold Bruce Fletcher

12 Oct 2020

Malcolm M Fletcher

18 Jun 1918 – 12 Jul 1923

 Malcolm M Fletcher

12 Oct 2020

Amedee Hains

1867 – 1934

 Amedee Hains

20 Oct 2020

Ethel Hirtle Lackie

1923 – 13 Oct 1985

 Ethel Hirtle Lackie

24 Oct 2020

Robert E. A. Reid

1887 – 1967

 Robert E. A. Reid

24 Oct 2020

Gertrude Rose Reid

1886 – 1962

 Gertrude <I>Rose</I> Reid

24 Oct 2020

Ethel Rose Reid MacPherson

1917 – 24 Mar 1995

 Ethel Rose <I>Reid</I> MacPherson

24 Oct 2020

John Waterford Reid

1878 – unknown

 John Waterford Reid

24 Oct 2020

Alvina Fredette Day

unknown – 14 Sep 1998

 Alvina <I>Fredette</I> Day

7 Jun 2021

William Reed

unknown – 2 Nov 1896

 William Reed

27 Aug 2021

James Alexander Mitchell

unknown – 18 Apr 1967

 James Alexander Mitchell

27 Aug 2021

Alexandra Elizabeth Hanna Derby

7 Jan 1913 – 20 Aug 1998

 Alexandra Elizabeth <I>Hanna</I> Derby

27 Aug 2021

Joseph Derby

4 Jan 1897 – 26 Apr 1960

 Joseph Derby

27 Aug 2021

 Joseph Derby

27 Aug 2021

Advertisement