of 3
  Any time

Page 1

Sotirios Giannoukakis

unknown – 19 Nov 1994

 Sotirios Giannoukakis

6 Sep 2019

Eleni Giannoukakis

unknown – 27 Oct 2014

 Eleni Giannoukakis

6 Sep 2019

Anastasios Giannoukakis

unknown – 31 Dec 1997

 Anastasios Giannoukakis

6 Sep 2019

 Anastasios Giannoukakis

6 Sep 2019

 Anastasios Giannoukakis

6 Sep 2019

George Giannoukakis

Birth and death dates unknown.

 George Giannoukakis

6 Sep 2019

Vasiliki Giannoukakis

Birth and death dates unknown.

 Vasiliki Giannoukakis

6 Sep 2019

Christos Giannoukakis

unknown – 27 Nov 2008

 Christos Giannoukakis

6 Sep 2019

 Christos Giannoukakis

6 Sep 2019

 Christos Giannoukakis

6 Sep 2019

Gregory D Giannoukakis

unknown – 3 Feb 1989

 Gregory D Giannoukakis

6 Sep 2019

 Gregory D Giannoukakis

6 Sep 2019

 Gregory D Giannoukakis

6 Sep 2019

Panagiotis Fotios Kolokathis

2 Sep 1972 – 10 Jul 2019

 Panagiotis Fotios Kolokathis

16 Oct 2019

 Panagiotis Fotios Kolokathis

16 Oct 2019

 Panagiotis Fotios Kolokathis

16 Oct 2019

 Panagiotis Fotios Kolokathis

16 Oct 2019

 Panagiotis Fotios Kolokathis

16 Oct 2019

Rolz Bolz Dieter Wilhelm

4 Mar 1946 – 13 Aug 2010

 Rolz Bolz Dieter Wilhelm

18 Oct 2019

 Rolz Bolz Dieter Wilhelm

18 Oct 2019

 Rolz Bolz Dieter Wilhelm

18 Oct 2019

Claudia Jacman

unknown – 6 Mar 2007

 Claudia Jacman

18 Oct 2019

Anastasios Georgios Giannoukakis

unknown – 22 May 2006

 Anastasios Georgios Giannoukakis

15 Apr 2020

Andreas Georgios Giannoukakis

unknown – 6 Mar 2012

 Andreas Georgios Giannoukakis

15 Apr 2020

 Andreas Georgios Giannoukakis

15 Apr 2020

Georgia A Blanas Giannoukakis

unknown – 20 Apr 2002

 Georgia A <I>Blanas</I> Giannoukakis

15 Apr 2020

Eleni Kexagiadaki - Balabanis Giannoukakis

29 Dec 1949 – 27 Dec 2018

 Eleni <I>Kexagiadaki - Balabanis</I> Giannoukakis

16 Apr 2020

Dimitra Kalatzis Giannoukakis

unknown – 6 Oct 2004

 Dimitra <I>Kalatzis</I> Giannoukakis

16 Apr 2020

Nikolaos Georgios Giannoukakis

16 Feb 1916 – 4 Jan 2005

 Nikolaos Georgios Giannoukakis

16 Apr 2020

Eirini A Giannoukakis

unknown – 18 Mar 2010

 Eirini A Giannoukakis

16 Apr 2020

Stavroula A Giannoukakis

unknown – 12 Aug 2000

 Stavroula A Giannoukakis

16 Apr 2020

Dimitrios I Vlassis

1929 – 2013

 Dimitrios I Vlassis

16 Apr 2020

Melpomeni Papatzanakis Ligas

17 Oct 1944 – 20 Feb 2011

 Melpomeni <I>Papatzanakis</I> Ligas

11 Sep 2020

 Melpomeni <I>Papatzanakis</I> Ligas

11 Sep 2020

 Melpomeni <I>Papatzanakis</I> Ligas

9 Nov 2020

Dimitrios Ligas

28 Mar 1940 – 23 Jan 2006

 Dimitrios Ligas

11 Sep 2020

 Dimitrios Ligas

11 Sep 2020

 Dimitrios Ligas

13 Nov 2020

SSGT John J Tartaglione

14 Jan 1921 – 12 Nov 2003

SSGT John J Tartaglione

11 Sep 2020

Mary Grace Heil Hanley

9 Jul 1927 – 22 Feb 2008

 Mary Grace <I>Heil</I> Hanley

11 Sep 2020

John Ligas

20 Jan 1977 – 6 Sep 2020

 John Ligas

20 Oct 2020

 John Ligas

20 Oct 2020

 John Ligas

20 Oct 2020

 John Ligas

20 Oct 2020

 John Ligas

9 Nov 2020

 John Ligas

9 Nov 2020

Carmelo Mazarese

7 Nov 1968 – 17 May 2019

 Carmelo Mazarese

9 Nov 2020

Nick Boba

3 Dec 1959 – 6 May 2019

 Nick Boba

9 Nov 2020

Nicholas Economides

30 Jan 1938 – 29 Oct 2019

 Nicholas Economides

9 Nov 2020

Stavros John Danos

27 Feb 1927 – 9 May 2019

 Stavros John Danos

9 Nov 2020

Georgia Filios

28 Jun 1944 – 18 Sep 2017

 Georgia Filios

9 Nov 2020

Ilias Filios

22 Jan 1939 – 16 Sep 2016

 Ilias Filios

9 Nov 2020

Anthony Spinthourakis

6 Dec 1937 – 27 Feb 2007

 Anthony Spinthourakis

9 Nov 2020

Carmela Maria Modica Cannavale

30 Nov 1932 – 5 Aug 2019

 Carmela Maria <I>Modica</I> Cannavale

9 Nov 2020

Alfred Cannavale

7 Dec 1926 – 4 Jul 2014

 Alfred Cannavale

9 Nov 2020

Dimitra Antonakakis

1936 – 2007

 Dimitra Antonakakis

12 Oct 2021

 Dimitra Antonakakis

12 Oct 2021

Eleftheria Daskalakis

1922 – 13 Mar 2017

 Eleftheria Daskalakis

12 Oct 2021

Ioannis Nikolaos Daskalakis

1912 – 22 Aug 2001

 Ioannis Nikolaos Daskalakis

12 Oct 2021

Evangelos Daskalakis

1918 – 2009

 Evangelos Daskalakis

12 Oct 2021

Dimitrios Emmanouil Hondrozoumakis

28 Sep 1972 – 10 Oct 2015

 Dimitrios Emmanouil Hondrozoumakis

12 Oct 2021

Dimitrios Nikolaos Hondrozoumakis

28 Aug 1976 – 1 Apr 1995

 Dimitrios Nikolaos Hondrozoumakis

12 Oct 2021

Vasilia Konstantinou Houstoulakis

1929 – 1965

 Vasilia Konstantinou Houstoulakis

12 Oct 2021

 Vasilia Konstantinou Houstoulakis

12 Oct 2021

 Vasilia Konstantinou Houstoulakis

12 Oct 2021

 Vasilia Konstantinou Houstoulakis

12 Oct 2021

Manos N Kallergis

6 May 1986 – 20 Jul 2009

 Manos N Kallergis

12 Oct 2021

Lazaros Emmanouil Oikonomakis

21 May 1938 – 28 Jul 1989

 Lazaros Emmanouil Oikonomakis

12 Oct 2021

Eleni Antonakaki Tyraki

1932 – 2019

 Eleni Antonakaki Tyraki

12 Oct 2021

 Eleni Antonakaki Tyraki

12 Oct 2021

Nikolaos Tyraki

1931 – 2014

 Nikolaos Tyraki

12 Oct 2021

Antonios Georgios Xenakis

1924 – 1981

 Antonios Georgios Xenakis

12 Oct 2021

Maria Antonios Xenakis

unknown – 2 Oct 1989

 Maria Antonios Xenakis

12 Oct 2021

Ioannis Xenakis

1958 – 2018

 Ioannis Xenakis

12 Oct 2021

Panagiotis Xenakis

1926 – 2002

 Panagiotis Xenakis

12 Oct 2021

Sofia Xenakis

1929 – 2014

 Sofia Xenakis

12 Oct 2021

Dimitrios Ioannis Xenakis

1969 – 2007

 Dimitrios Ioannis Xenakis

12 Oct 2021

Ioannis Dimitrios Xenakis

1933 – 2020

 Ioannis Dimitrios Xenakis

12 Oct 2021

Olga Konstantinou Vlassi

1925 – 29 Mar 2013

 Olga Konstantinou Vlassi

19 Nov 2021

Kostas I Vlassi

1925 – 22 Jun 2013

 Kostas I Vlassi

19 Nov 2021

Dimos Christos Vlassis

1943 – 16 Apr 2011

 Dimos Christos Vlassis

19 Nov 2021

Ioannis I Vlassis

1929 – 29 Jun 2017

 Ioannis I Vlassis

19 Nov 2021

Kyriaki Ioannis Vlassi

1927 – 1 May 2019

 Kyriaki Ioannis Vlassi

19 Nov 2021

Evanthia Ioannis Vlassi

1895 – 12 Jan 1986

 Evanthia Ioannis Vlassi

19 Nov 2021

Stavroula D Vlassi

1918 – 13 Oct 2009

 Stavroula D Vlassi

19 Nov 2021

Dimos F Vlassis

1914 – 1958

 Dimos F Vlassis

19 Nov 2021

Christos Fotiou Vlassis

unknown – 18 Jul 1992

 Christos Fotiou Vlassis

19 Nov 2021

Maria Christou Vlassi

unknown – 28 Jul 1981

 Maria Christou Vlassi

19 Nov 2021

Christina D Vlassi

1925 – 9 Sep 2017

 Christina D Vlassi

19 Nov 2021

Georgios Dimos Vlassis

1900 – 11 Oct 1993

 Georgios Dimos Vlassis

19 Nov 2021

Maria G Vlassi

1901 – 1991

 Maria G Vlassi

19 Nov 2021

Georgios Ioannis Vlassis

unknown – 1 Jan 2003

 Georgios Ioannis Vlassis

19 Nov 2021

Vasiliki Theodoros Vlassi

1912 – 20 Oct 2000

 Vasiliki Theodoros Vlassi

19 Nov 2021

Theodoros D Vlassis

1911 – 13 Mar 2008

 Theodoros D Vlassis

19 Nov 2021

Maria K Vlassi

1923 – 18 Oct 1996

 Maria K Vlassi

19 Nov 2021

Konstantinos Ioannis Vlassis

1926 – 2021

 Konstantinos Ioannis Vlassis

19 Nov 2021

Spiridon "Spiros" G Giannoukakis

1925 – 13 Jun 2015

 Spiridon "Spiros" G Giannoukakis

19 Nov 2021

 Spiridon "Spiros" G Giannoukakis

19 Nov 2021

Vasiliki Spiridon Giannoukaki

1925 – 10 Jul 1992

 Vasiliki Spiridon Giannoukaki

19 Nov 2021

Georgios Nikolaos Vlassis

1968 – 1995

 Georgios Nikolaos Vlassis

19 Nov 2021

Advertisement