Any time

Henry William Ocheskey

16 Apr 1858 – 3 Feb 1903

 Henry William Ocheskey

24 Oct 2011

Louis Michael Oyczaschckey

8 Sep 1827 – 18 Jan 1911

 Louis Michael Oyczaschckey

24 Oct 2011

Charlotte Caroline Gnadt Oyczaschckey

10 Mar 1838 – 18 Jun 1908

 Charlotte Caroline <I>Gnadt</I> Oyczaschckey

24 Oct 2011

Ermunda Ocheskey

2 Apr 1897 – 2 Apr 1897

 Ermunda Ocheskey

24 Oct 2011

Virgil Floyd Ocheskey

15 Oct 1917 – 6 Mar 2010

 Virgil Floyd Ocheskey

31 Oct 2011

Anton Marotte

19 Oct 1879 – 26 Nov 1966

 Anton Marotte

2 Nov 2011

Theresa Marie Martschinsky Marotte

25 Jan 1855 – 18 Feb 1932

 Theresa Marie <I>Martschinsky</I> Marotte

2 Nov 2011

Otto Carl Marotte

17 Jan 1887 – 12 Feb 1967

 Otto Carl Marotte

2 Nov 2011

Charles Marotte

14 Apr 1877 – 8 May 1956

 Charles Marotte

2 Nov 2011

Nicolaus Marotte

13 Jun 1846 – 17 Dec 1938

 Nicolaus Marotte

2 Nov 2011

Karl Fredrick Ocheskey

18 Nov 1871 – 3 Mar 1879

 Karl Fredrick Ocheskey

5 Nov 2011

Hermann Ocheskey

31 Dec 1873 – 6 Jan 1874

 Hermann Ocheskey

5 Nov 2011

Christian Albert Ocheskey

25 Dec 1864 – 15 Aug 1866

 Christian Albert Ocheskey

5 Nov 2011

Emery George Abare

24 Jul 1871 – 3 Jun 1955

 Emery George Abare

11 Nov 2011

Ida Priscilla LaForce Abare

1 Apr 1880 – 3 Jul 1954

 Ida Priscilla <I>LaForce</I> Abare

11 Nov 2011

Edward Marotte

21 Jun 1874 – 1 Jul 1912

 Edward Marotte

12 Nov 2011

Ira Leon Marotte

1 Sep 1913 – 11 Oct 1973

 Ira Leon Marotte

12 Nov 2011

Raymond John Marotte

11 Jan 1910 – 26 Sep 2002

 Raymond John Marotte

12 Nov 2011

Harold Claude Emmons

3 Nov 1893 – 19 May 1971

 Harold Claude Emmons

13 Nov 2011

Robert Alex Derouchie

31 Jan 1929 – 15 Apr 1989

 Robert Alex Derouchie

7 Dec 2011

Gordon Emery Derouchie

4 Apr 1933 – 9 Jun 1989

 Gordon Emery Derouchie

7 Dec 2011

Geraldine Mae Derouchie Baker

20 May 1934 – 24 Jan 2003

 Geraldine Mae <I>Derouchie</I> Baker

7 Dec 2011

Elsa S. Derouchie

20 Feb 1920 – 13 Aug 1994

 Elsa S. Derouchie

7 Dec 2011

John Friedrich Thee

17 Dec 1853 – 15 Jul 1905

 John Friedrich Thee

16 Dec 2011

 John Friedrich Thee

16 Dec 2011

Louise Wolf Thee

15 Nov 1860 – 11 Nov 1914

 Louise <I>Wolf</I> Thee

16 Dec 2011

 Louise <I>Wolf</I> Thee

16 Dec 2011

Rudolph Heinrich Wilhelm Thee

18 Sep 1881 – 20 Oct 1934

 Rudolph Heinrich Wilhelm Thee

16 Dec 2011

Pauline Louise Sievert Thee

26 Jan 1883 – 8 Dec 1986

 Pauline Louise <I>Sievert</I> Thee

16 Dec 2011

John H. Thee

5 Jan 1883 – 10 Dec 1919

 John H. Thee

16 Dec 2011

 John H. Thee

16 Dec 2011

Margaret Edith “Pat” Durkee Sturtevant

8 Feb 1949 – 21 Apr 2008

 Margaret Edith “Pat” <I>Durkee</I> Sturtevant

5 Jan 2012

Shirley Veronica Lemieux Fuller

2 Jul 1928 – 3 Jul 2008

 Shirley Veronica <I>Lemieux</I> Fuller

15 Jan 2012

Jalen J. King

9 Dec 2001 – 3 Jun 2003

 Jalen J. King

19 Jan 2012

Randy D Derouchie

21 May 1958 – 22 Feb 2012

 Randy D Derouchie

23 Feb 2012

Stephen Joseph Rivait

18 Oct 1876 – 4 Jan 1936

 Stephen Joseph Rivait

26 Feb 2012

George Allen McIntosh

11 Aug 1921 – 17 Apr 2001

 George Allen McIntosh

3 Mar 2012

Eileen Lydia Thompson McIntosh

2 Oct 1925 – 13 Jan 2009

 Eileen Lydia <I>Thompson</I> McIntosh

3 Mar 2012

Oscar Charles Fieselmann

5 Sep 1893 – Dec 1946

 Oscar Charles Fieselmann

24 Mar 2012

Franklin S. “Frank” Fieselman

11 Sep 1920 – 7 Jan 2011

 Franklin S. “Frank” Fieselman

24 Mar 2012

Lula Adeline Rickey Gleeson

27 Jul 1879 – 26 Jan 1966

 Lula Adeline <I>Rickey</I> Gleeson

22 Apr 2012

William John Gleeson

19 Aug 1881 – 13 Mar 1952

 William John Gleeson

22 Apr 2012

Margaret Kane Meunier

19 Nov 1931 – 13 May 2012

 Margaret <I>Kane</I> Meunier

17 May 2012

Roland Louis Meunier Sr.

18 Aug 1929 – 17 Oct 1994

 Roland Louis Meunier Sr.

17 May 2012

Robert Edwin “Sully” Honig

12 May 1918 – 15 Jul 2008

 Robert Edwin “Sully” Honig

22 May 2012

Jerry Martin

18 Aug 1865 – 8 Sep 1954

 Jerry Martin

31 May 2012

Edward William Martin

18 Aug 1892 – 4 Nov 1958

 Edward William Martin

2 Jun 2012

Alice May Foley Martin

3 Jul 1898 – 1 May 1986

 Alice May <I>Foley</I> Martin

2 Jun 2012

Mabel Gertrude Derouchie

23 Jul 1900 – 1903

 Mabel Gertrude Derouchie

21 Jun 2012

Ada Victoria Rippstein Ocheskey

25 Oct 1926 – 11 Sep 2012

 Ada Victoria <I>Rippstein</I> Ocheskey

14 Sep 2012

Leon D. Richards

10 Mar 1905 – 18 Jun 1986

 Leon D. Richards

28 Sep 2012

Ella Mae Honig Detlef

10 Oct 1927 – 23 Oct 1994

 Ella Mae <I>Honig</I> Detlef

26 Dec 2012

Joe Calvin “Red” Detlef

13 Oct 1927 – 9 Dec 1982

 Joe Calvin “Red” Detlef

26 Dec 2012

Peter “Pierre” Kelley

8 Mar 1823 – 1 Jun 1908

 Peter “Pierre” Kelley

9 Mar 2013

Marcelline Abare Kelley

14 Jun 1830 – 9 Feb 1901

 Marcelline <I>Abare</I> Kelley

9 Mar 2013

Peter “Pierre” Tyo

24 Apr 1816 – 6 Apr 1896

 Peter “Pierre” Tyo

16 Mar 2013

Domitilde “Matilda” Jerome Tyo

1817 – 1876

 Domitilde “Matilda” <I>Jerome</I> Tyo

16 Mar 2013

Margaret Tyo

9 Mar 1848 – 1875

 Margaret Tyo

16 Mar 2013

John Tyo

23 Feb 1846 – 13 Dec 1915

 John Tyo

16 Mar 2013

Mary Plamondon Tyo

7 Nov 1843 – 2 Jun 1927

 Mary <I>Plamondon</I> Tyo

16 Mar 2013

Margaret Tyo

Apr 1884 – 18 Dec 1909

 Margaret Tyo

16 Mar 2013

Emil Leander Thee

26 Jul 1872 – 30 Sep 1956

 Emil Leander Thee

1 Apr 2013

Ida Alvena Dothage Thee

29 Oct 1881 – 10 Jan 1968

 Ida Alvena <I>Dothage</I> Thee

1 Apr 2013

Robert Alexander Kurban

26 Dec 1925 – 14 Apr 2012

 Robert Alexander Kurban

30 Apr 2013

Lena Ellen Forgey Kurban

22 Oct 1925 – 10 Dec 1993

 Lena Ellen <I>Forgey</I> Kurban

30 Apr 2013

Lyle Carlton Derouchie

14 Sep 1935 – 5 Dec 2011

 Lyle Carlton Derouchie

13 May 2013

Katharina Rosina Sutter Thee

26 Sep 1886 – Jun 1975

 Katharina Rosina <I>Sutter</I> Thee

18 May 2013

John Wesley Thee

18 Mar 1876 – 23 Feb 1964

 John Wesley Thee

18 May 2013

Ervin Raymond Snyder

6 Aug 1920 – 22 Oct 2009

 Ervin Raymond Snyder

21 Jul 2013

 Ervin Raymond Snyder

5 Sep 2013

Una May Marotte Snyder

22 Jul 1918 – 3 Jan 2004

 Una May <I>Marotte</I> Snyder

21 Jul 2013

 Una May <I>Marotte</I> Snyder

5 Sep 2013

Wallace John Derouchie

10 Jul 1878 – 14 Aug 1967

 Wallace John Derouchie

28 Jul 2013

Quentin W. “Kirk” Fieselman

6 Nov 1914 – 14 Apr 2007

 Quentin W. “Kirk” Fieselman

31 Jul 2013

Charles Arthur Newton Sr.

3 Apr 1913 – 17 May 2013

 Charles Arthur Newton Sr.

12 Sep 2013

Harold Alfred Timms

17 Oct 1902 – 5 Apr 1985

 Harold Alfred Timms

27 Oct 2013

Ethel Edna Abare Barrows

1 Apr 1922 – 22 Dec 2001

 Ethel Edna <I>Abare</I> Barrows

28 Oct 2013

Ambrose Hebert “Andrew” Abair

7 Oct 1853 – 9 May 1932

 Ambrose Hebert “Andrew” Abair

29 Oct 2013

Marie Etta Barber Abair

26 Mar 1851 – 18 Sep 1927

 Marie Etta <I>Barber</I> Abair

29 Oct 2013

Elizabeth Derouchie Martin

Feb 1876 – 1961

 Elizabeth <I>Derouchie</I> Martin

4 Jun 2014

Ralph Arthur Derouchie

26 Sep 1930 – 12 Sep 2015

 Ralph Arthur Derouchie

12 Oct 2015

Myrtle Viola Kester Poe

15 Aug 1920 – 8 Aug 2015

 Myrtle Viola <I>Kester</I> Poe

26 Oct 2015

Advertisement