Any time

Floyd Marshal Nelms

8 Apr 1896 – 28 Jul 1982

 Floyd Marshal Nelms

10 Mar 2003

 Floyd Marshal Nelms

22 May 2014

 Floyd Marshal Nelms

22 May 2014

Agnes Molina Van Veckhoven Nelms

24 Jul 1902 – 19 Nov 1981

 Agnes Molina <I>Van Veckhoven</I> Nelms

10 Mar 2003

 Agnes Molina <I>Van Veckhoven</I> Nelms

22 May 2014

 Agnes Molina <I>Van Veckhoven</I> Nelms

25 Jun 2016

Dorothy Inez Johnson Martin

30 Oct 1911 – 12 Feb 1997

 Dorothy Inez <I>Johnson</I> Martin

29 Jan 2004

 Dorothy Inez <I>Johnson</I> Martin

15 Jan 2015

Johnny Francis Martin

9 May 1909 – 9 Oct 1980

 Johnny Francis Martin

29 Jan 2004

Sara Nell Martin

24 Jan 1935 – 4 Feb 1948

 Sara Nell Martin

29 Jan 2004

Johnny Allan Gable

15 Dec 1962 – 26 Sep 1989

 Johnny Allan Gable

31 Jan 2004

Mary Elizabeth “Liz” Martin Bryant

15 Sep 1934 – 28 Nov 1996

 Mary Elizabeth “Liz” <I>Martin</I> Bryant

31 Jan 2004

Cecile Irene Van Veckhoven Goins

30 Mar 1907 – 8 Mar 1955

 Cecile Irene <I>Van Veckhoven</I> Goins

20 Nov 2006

Rev Karry D Nelms

12 Nov 1905 – 30 Mar 1999

Rev Karry D Nelms

26 May 2010

Jonathan David Nelms

28 Nov 1859 – 28 Oct 1942

 Jonathan David Nelms

26 May 2010

 Jonathan David Nelms

13 Jul 2016

Ricky Joe Byrd

3 Feb 1958 – 12 May 1959

 Ricky Joe Byrd

27 May 2010

 Ricky Joe Byrd

27 May 2010

Fammie V Nelms Cason

24 Apr 1902 – 22 Dec 1983

 Fammie V <I>Nelms</I> Cason

7 Jun 2010

Glyn Orsborn Nelms

23 Apr 1937 – 2 Sep 2008

 Glyn Orsborn Nelms

7 Jun 2010

Bertha Irene Nelms Savell

14 May 1923 – 17 Oct 1952

 Bertha Irene <I>Nelms</I> Savell

8 Jun 2010

Mary Bertha Van Veckhoven Bush

19 Sep 1886 – 29 May 1968

 Mary Bertha <I>Van Veckhoven</I> Bush

8 Jun 2010

Annie E Van Veckhoven Doolittle

4 Sep 1881 – 7 May 1960

 Annie E <I>Van Veckhoven</I> Doolittle

8 Jun 2010

Clenant Nelms

6 Mar 1936 – 1 Aug 1959

 Clenant Nelms

8 Jun 2010

Martha Irene Nelms Duren

31 May 1865 – 17 Jun 1935

 Martha Irene <I>Nelms</I> Duren

17 Sep 2012

Isaac Newton

5 Jul 1833 – 2 Oct 1921

 Isaac Newton

17 Sep 2012

James Calvin DeShields

16 Jun 1826 – 20 Apr 1921

 James Calvin DeShields

29 Sep 2012

Agartha Vilader Nelms Taylor

20 Jun 1921 – 4 May 1997

 Agartha Vilader <I>Nelms</I> Taylor

28 Oct 2012

John Lester Taylor

23 Aug 1915 – 23 Jan 1978

 John Lester Taylor

28 Oct 2012

Bobby Wayne Savell

8 Jun 1946 – 19 Jul 1970

 Bobby Wayne Savell

28 Oct 2012

Floyd Leon Nelms Jr.

3 Dec 1934 – 23 Mar 2013

 Floyd Leon Nelms Jr.

27 Mar 2013

 Floyd Leon Nelms Jr.

29 Mar 2013

Oscar A Segars

1921 – 1958

 Oscar A Segars

21 Jan 2014

Aaron Juel “Little Man” Tolbird

24 Aug 2013 – 2 May 2014

 Aaron Juel “Little Man” Tolbird

14 May 2014

Kayla Leigh Herrington

30 Aug 2004 – 17 May 2014

 Kayla Leigh Herrington

18 May 2014

 Kayla Leigh Herrington

25 May 2014

 Kayla Leigh Herrington

19 Jul 2014

Francis Pearino Martin

15 Oct 1846 – 19 Oct 1930

 Francis Pearino Martin

24 May 2014

Rita Myrtle Nelms Talbert Marlin

14 Apr 1923 – 15 Mar 1992

 Rita Myrtle <I>Nelms</I> Talbert Marlin

14 Jun 2014

Artis Dean “Poncho” Savell

22 Oct 1947 – 17 Jul 2014

 Artis Dean “Poncho” Savell

19 Jul 2014

Edith Marie Jackson Nelms

29 Jun 1925 – 29 May 2013

 Edith Marie <I>Jackson</I> Nelms

1 Jan 2015

Lee McConathy

31 Dec 1907 – 25 Jan 2001

 Lee McConathy

5 Jan 2015

Steve Berry Burdett

2 May 1848 – 21 Jul 1933

 Steve Berry Burdett

15 Jan 2015

Jerry Alan Martin

9 Sep 1943 – 30 Aug 2004

 Jerry Alan Martin

15 Jan 2015

 Jerry Alan Martin

16 Jan 2015

 Jerry Alan Martin

1 Aug 2015

Dorothy Louise Martin Thompson

4 Oct 1929 – 13 Dec 1995

 Dorothy Louise <I>Martin</I> Thompson

16 Jan 2015

Johnnie Mae Martin Cronic

14 Jul 1928 – 26 Jun 1989

 Johnnie Mae <I>Martin</I> Cronic

16 Jan 2015

James Oris “Jim” Martin

21 Dec 1930 – 19 Sep 1988

 James Oris “Jim” Martin

16 Jan 2015

Billy Eugene Martin

11 Mar 1932 – 9 Jul 2003

 Billy Eugene Martin

16 Jan 2015

Bobby Gene Ellard Sr.

31 Mar 1949 – 27 Dec 2013

 Bobby Gene Ellard Sr.

16 Jan 2015

Mildred Ludie Davis Burleson

13 Oct 1922 – 6 Dec 1987

 Mildred Ludie <I>Davis</I> Burleson

17 Jan 2015

Goldie Mae Webb Taylor

3 May 1920 – 17 Feb 2012

 Goldie Mae <I>Webb</I> Taylor

17 Jan 2015

Thomas Calvin Martin

15 Sep 1838 – 28 Feb 1913

 Thomas Calvin Martin

18 Jan 2015

 Thomas Calvin Martin

18 Jan 2015

Eli Costner

1827 – 1885

 Eli Costner

18 Jan 2015

Aubrey Colston

7 Nov 1920 – 3 Jul 1996

 Aubrey Colston

28 Feb 2015

Richard Pinkney Welch

28 Sep 1837 – 4 Jan 1912

 Richard Pinkney Welch

20 Jun 2015

Michel Roy Centanni

3 Sep 1928 – 19 Jul 2015

 Michel Roy Centanni

26 Jul 2015

Princess Molina “Snookie” Martin-Nelms

25 Aug 2002 – 21 Nov 2015

 Princess Molina “Snookie” Martin-Nelms

22 Nov 2015

Victor Van Veckhoven

6 Apr 1914 – 6 Dec 2011

 Victor Van Veckhoven

25 Jun 2016

Argerina Priscilla Newton Van Veckhoven

5 Mar 1878 – 5 Jan 1960

 Argerina Priscilla <I>Newton</I> Van Veckhoven

25 Jun 2016

Minnie Gipson Nelms

16 Jan 1900 – 10 Feb 1927

 Minnie <I>Gipson</I> Nelms

13 Jul 2016

Henry L Nelms

1872 – 28 Aug 1928

 Henry L Nelms

13 Jul 2016

Frances S. Nelms Nickerson

14 Jun 1843 – 11 Jul 1926

 Frances S. <I>Nelms</I> Nickerson

13 Jul 2016

Augusta “Gussie” Nelms Burleson

1 May 1899 – 7 Aug 1934

 Augusta “Gussie” <I>Nelms</I> Burleson

13 Jul 2016

Jerry Myer Nelms

10 Sep 1885 – 4 Dec 1929

 Jerry Myer Nelms

13 Jul 2016

James C. Nelms

Nov 1855 – 9 May 1924

 James C. Nelms

13 Jul 2016

Bryan Anthony Poston Sr.

11 Mar 1924 – 3 Oct 2009

 Bryan Anthony Poston Sr.

7 Aug 2016

Charles Joseph VanVeckhoven

12 Jun 1882 – 4 May 1965

 Charles Joseph VanVeckhoven

7 Sep 2016

Advertisement