The Photo Request has been fulfilled.

 
 John H “Mors lilla Olle” Erickson

John H “Mors lilla Olle” Erickson

Birth
Hagnasen, Älvdalens kommun, Dalarnas län, Sweden
Death 14 Dec 1887 (aged 38)
Burial Nicollet County, Minnesota, USA
Memorial ID 79096594 · View Source
Suggest Edits

Alice Tegnérs folkkära visa om Mors lilla Olle har verklighetsbakgrund!
Så här gick det till:
"Olle", som egentligen hette Jon Ersson, var tillsammans med sin mor och sina äldre syskon vid fäboden Morbäcksätern alldeles intill Fulufjället. Barnen plockade bär i skogen en liten bit från stugan, medan modern Martha och svägerskan Anna letade efter en svart tacka, som varit försvun nen en tid. Plötsligt kom en björnhona med sin unge fram till barnen. "Olle", som då var endast 1 år och 7 månader gammal, hade förstås ingen an ing om att detta var farligt på något sätt, utan gick fram till björnarn a och matade dem med bär. Han märkte förstås snart att björnpälsarna var mjuka att ta på och klappa .... Den äldsta systern, som var 8 år, blev dock orolig och började ropa på modern, som kom springande, varvid björn arna makligt drog sig till skogs.
Om denna märkliga händelse stod det att läsa i "Tidning för Fahlu län och stad" av den 16 januari 1851. Händelsen gav inspiration till en dikt av Wilhelm von Braun: "Liten pilt i fjällskog gick, rosig kind och ängla blick .....". Alice Tegnér läste, skrev om historien på sitt eget sätt, och resultatet av detta är nog känt av varje svenskt barn.
Hur gick det se´n, då?
Jon Erson utvandrade, som så många andra den här tiden, till Amerika, blev Mr John H Ericksson, en ansedd medborgare i Gaylord, Minnesota. Förf attaren och dokumentär-filmaren Björn Fontander blev intresserad av den här historien och gjorde en dokumentär-film för TV om "Mors lilla Olle". Fontander lyckades också spåra "Olles" vidare öden, vilket så småningom ledde fram till den halvdokumentära romanen "Gräddkusken som var Mors l illa Olle" (Carlssons förlag, 1996). John H Ericksons -Mors lilla Olles - hus utanför Gaylord på Minnesotas prärie. Huset är ombyggt efter 1887.

Mors lilla Olle is a children song written by Alice Tegnér. It was published in book 3 of Sing with us, Mom! A carving representing the meeting of the children VISAN "Mors lilla Olle" outside Särna Dalarna .. The child was named Jon Ersson and in September 1850 where he and his older siblings, a couple of hundred meters from outside the village in Dalarna and picked lingonberries. Jon who was just one year and seven months old met a female brown bear with two cubs and fed the kids with lingonberry twigs. They were tired and the kids and Jon put to rest when the female bear. Oldest sister downloaded mother, and she scared off the bears. A Norwegian Journal wrote an article about this incident in April 1851 and author Wilhelm von Braun (1813-1860) wrote a poem about this, "Stark in his innocence," which starts with the line; Small boy in the mountain forest was, ROSY cheeks and angelic look. ... Alice Tegnér inspired by the poem and wrote children VISAN "Mors lilla Olle".
Visans första vers lyder: Visan first verse reads:
Mors lilla Olle i skogen gick, - Mors lilla Olle in the forest went,
rosor på kind och solsken i blick. - rosey cheeks and sunshine in his eyes.
Läpparna små utav bär äro blå. - Lips from small berries are blue.
- Bara jag slapp att så ensam här gå! - - Just so sad to go so alone!


Family Members

Spouse

Advertisement

Advertisement

Advertisement

  • Created by: Steve Krahn
  • Added: 22 Oct 2011
  • Find A Grave Memorial 79096594
  • Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed ), memorial page for John H “Mors lilla Olle” Erickson (1 Apr 1849–14 Dec 1887), Find A Grave Memorial no. 79096594, citing Greenwood Cemetery, Nicollet County, Minnesota, USA ; Maintained by Steve Krahn (contributor 47448701) .