Advertisement

Kapt Herbert Johan Timens

Advertisement

Kapt Herbert Johan Timens

Birth
Apeldoorn, Apeldoorn Municipality, Gelderland, Netherlands
Death
12 Feb 1951 (aged 30)
Gangwon-do, South Korea
Burial
Busan, Busan Metropolitan City, South Korea
Plot
Location: 10-3-2; Grave No. 530
Memorial ID
69622172 View Source

Tijdens die verschrikkelijke nacht van Hoengsong sneuvelen zeventien Nederlanders, onder wie legerpredikant Ds. Herbert Johan Timens. Voor zijn moedig optreden wordt ds. Timens postuum onderscheiden met het Kruis van Verdienste met als reden:

Heeft zich tijdens vijandelijke acties door moedig en beleidvol optreden onderscheiden als veldprediker, zowel in Indonesië als in Korea, door ongeacht de moeilijke omstandigheden steeds de geestelijke verzorging van de militairen boven alles te laten gaan.

Daartoe heeft hij in Indonesië de parachutistentraining volbracht om met de aan zijn geestelijke verzorging toevertrouwde parachutisten mee te kunnen gaan. Omdat hij wist dat vele hem reeds bekende militairen zich hadden gemeld voor het NDVN Korea, meldde hij zich vrijwillig als veldprediker voor het detachement.

In Korea, waar de troep onder zeer moeilijke omstandigheden leefde en zware ontbering leed, heeft zijn morele en geestelijke steun en leiding veel bijgedragen aan het handhaven van een hoog moreel.

Door grote persoonlijke opgewektheid gepaard aan bijzondere plichtbetrachting was hij een voorbeeldig geestelijk verzorger totdat hij bij het vervullen van zijn taak bij een overrompelende aanval van de vijand nabij Hoengsong in Korea op 12 februari 1951 sneuvelde.

Wie was ds. Timens eigenlijk? (onderstaande tekst is ontleend aan een artikel van Dick Schaap in Checkpoint december 2001)

Hij werd op 8 april 1920 in Apeldoon geboren als enig kind en groeide op tot een vriendelijke, vrolijke en radicale jongeman, die lichamelijk niet zo sterk was. Hij ging theologie studeren in Utrecht en kwam in conflict met de Duitse bezetters, omdat hij het ontslag van joodse professoren niet wenste te accepteren. Daardoor werd hij tewerkgesteld in een Duitse fabriek, waar hij niet opgewassen bleek tegen het lichamelijk zware werk. Hij werd vaak ziek, werd opgenomen in een Berlijns ziekenhuis en kwam tenslotte als een wrak, leunend op een stok, naar Nederland terug. Veel van zijn vrienden dachten dat hij nooit meer beter zou worden. Maar het tegendeel was het geval, hij herstelde en sloot zich aan bij het verzet.

Al in 1948, voor zijn formele toelating als predikant van de Nederlands Hervormde Kerk, kreeg hij toestemming van de synode om als legerpredikant naar Indië te gaan. Hij werd ingedeeld bij het Korps Speciale Troepen, de voorloper van het Korps Commandotroepen. Op de vliegbasis Andir bij Bandung, bij de School Opleiding Parachutisten, volgde hij de opleiding, haalde zijn parachutistenwing, kreeg zijn rode baret en maakte tien sprongen, o.a. tijdens de 2e politionele actie bij Gado. Bij de tiende sprong beschadigde hij zijn rug en mocht niet meer springen. Timens maakte als dominee tal van acties mee omdat hij van mening was dat een geestelijk verzorger tussen de soldaten moest staan, ook als het gevaarlijk werd. In maart 1950 repatrieerde ds. Timens met de Sibajak naar Nederland.

Kort na zijn terugkeer vertelde ds.Timens aan zijn vroegere strijdmakkers dat hij naar Korea zou gaan, omdat er veel oud-para's in het NDVN dienden. Zij waarschuwden hem: ‘Doom, wees voorzichtig. Het kon wel eens je laatste opdracht zijn'. Met een grote grijns op zijn gezicht antwoordde hij: ‘Daarboven, die waakt over mij'.

Kort voor zijn vertrek naar Korea werd ds. Timens bevestigd als predikant door ds. J.F. Berkel, de hofprediker, in een stampvolle Grote Kerk in Apeldoorn. Berkel kenschetste Timens als een zonnige figuur met een kinderlijk geloof en een vroom hart.

In Korea viel ds. Timens op door zijn niet aflatende zorg voor de militairen, die aan hem waren toevertrouwd: ‘Doom's hart lag bij de geestelijke verzorging voor militairen. In Korea was hij niet zozeer een dominee, maar een medestrijder. Een man die aanvoelde wat je bewoog. Geen held, maar een man die je sterkte, die je vertrouwen gaf. Een kameraad om nooit te vergeten' (generaal-majoor b.d. Tack, toen majoor in Korea).

[Bron: http://www.monument.apeldoorn-onderwijs.nl/monument%20Korea.htm]

Tijdens die verschrikkelijke nacht van Hoengsong sneuvelen zeventien Nederlanders, onder wie legerpredikant Ds. Herbert Johan Timens. Voor zijn moedig optreden wordt ds. Timens postuum onderscheiden met het Kruis van Verdienste met als reden:

Heeft zich tijdens vijandelijke acties door moedig en beleidvol optreden onderscheiden als veldprediker, zowel in Indonesië als in Korea, door ongeacht de moeilijke omstandigheden steeds de geestelijke verzorging van de militairen boven alles te laten gaan.

Daartoe heeft hij in Indonesië de parachutistentraining volbracht om met de aan zijn geestelijke verzorging toevertrouwde parachutisten mee te kunnen gaan. Omdat hij wist dat vele hem reeds bekende militairen zich hadden gemeld voor het NDVN Korea, meldde hij zich vrijwillig als veldprediker voor het detachement.

In Korea, waar de troep onder zeer moeilijke omstandigheden leefde en zware ontbering leed, heeft zijn morele en geestelijke steun en leiding veel bijgedragen aan het handhaven van een hoog moreel.

Door grote persoonlijke opgewektheid gepaard aan bijzondere plichtbetrachting was hij een voorbeeldig geestelijk verzorger totdat hij bij het vervullen van zijn taak bij een overrompelende aanval van de vijand nabij Hoengsong in Korea op 12 februari 1951 sneuvelde.

Wie was ds. Timens eigenlijk? (onderstaande tekst is ontleend aan een artikel van Dick Schaap in Checkpoint december 2001)

Hij werd op 8 april 1920 in Apeldoon geboren als enig kind en groeide op tot een vriendelijke, vrolijke en radicale jongeman, die lichamelijk niet zo sterk was. Hij ging theologie studeren in Utrecht en kwam in conflict met de Duitse bezetters, omdat hij het ontslag van joodse professoren niet wenste te accepteren. Daardoor werd hij tewerkgesteld in een Duitse fabriek, waar hij niet opgewassen bleek tegen het lichamelijk zware werk. Hij werd vaak ziek, werd opgenomen in een Berlijns ziekenhuis en kwam tenslotte als een wrak, leunend op een stok, naar Nederland terug. Veel van zijn vrienden dachten dat hij nooit meer beter zou worden. Maar het tegendeel was het geval, hij herstelde en sloot zich aan bij het verzet.

Al in 1948, voor zijn formele toelating als predikant van de Nederlands Hervormde Kerk, kreeg hij toestemming van de synode om als legerpredikant naar Indië te gaan. Hij werd ingedeeld bij het Korps Speciale Troepen, de voorloper van het Korps Commandotroepen. Op de vliegbasis Andir bij Bandung, bij de School Opleiding Parachutisten, volgde hij de opleiding, haalde zijn parachutistenwing, kreeg zijn rode baret en maakte tien sprongen, o.a. tijdens de 2e politionele actie bij Gado. Bij de tiende sprong beschadigde hij zijn rug en mocht niet meer springen. Timens maakte als dominee tal van acties mee omdat hij van mening was dat een geestelijk verzorger tussen de soldaten moest staan, ook als het gevaarlijk werd. In maart 1950 repatrieerde ds. Timens met de Sibajak naar Nederland.

Kort na zijn terugkeer vertelde ds.Timens aan zijn vroegere strijdmakkers dat hij naar Korea zou gaan, omdat er veel oud-para's in het NDVN dienden. Zij waarschuwden hem: ‘Doom, wees voorzichtig. Het kon wel eens je laatste opdracht zijn'. Met een grote grijns op zijn gezicht antwoordde hij: ‘Daarboven, die waakt over mij'.

Kort voor zijn vertrek naar Korea werd ds. Timens bevestigd als predikant door ds. J.F. Berkel, de hofprediker, in een stampvolle Grote Kerk in Apeldoorn. Berkel kenschetste Timens als een zonnige figuur met een kinderlijk geloof en een vroom hart.

In Korea viel ds. Timens op door zijn niet aflatende zorg voor de militairen, die aan hem waren toevertrouwd: ‘Doom's hart lag bij de geestelijke verzorging voor militairen. In Korea was hij niet zozeer een dominee, maar een medestrijder. Een man die aanvoelde wat je bewoog. Geen held, maar een man die je sterkte, die je vertrouwen gaf. Een kameraad om nooit te vergeten' (generaal-majoor b.d. Tack, toen majoor in Korea).

[Bron: http://www.monument.apeldoorn-onderwijs.nl/monument%20Korea.htm]


Inscription

KONINKRIJK
DER NEDERLANDEN
H. J. TIMENS
KRUIS VAN VERDIENSTE
RES. KAPT. LPRED. REG. VAN HEUTSZ
8.4.1920 12.2.1951

Gravesite Details

Place of Death: TA 1149-P3


Family Members

Parents

Flowers

In their memory
Plant Memorial Trees

Sponsored by Ancestry

Advertisement