The Photo Request has been fulfilled.

Suggest Edits
 Spiros George Xenos

Photo added by Denis Xenos

Spiros George Xenos

  • Birth 11 Jun 1881 Athens, Regional unit of Athens, Attica, Greece
  • Death 21 Jan 1963 Göteborg, Göteborgs kommun, Västra Götalands län, Sweden
  • Burial Göteborg, Göteborgs kommun, Västra Götalands län, Sweden
  • Plot Kvarter: 006 Gravplats: 00336
  • Memorial ID 53604661

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - Konstnär - - - - - - - -
- - - - - - - - - Spiros Xenos - - - - - - -
- - - - - född d. 11/6 1881 i Athen - - - -
- - - - vår käre har i dag lämnat oss. - - -
- - - - - Göteborg den 21 jan. 1963 - - - -
- - - - - - - - - - - Ester - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - Mario - - - - - - - - - -
- - - - - - - - Manto och Göran - - - - - -
- - - - - Thomas, Claes, Birthe, Hans - - -
- - - - - - - - - - - Bimbo - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Jordfästningen äger rum tisdagen den 29 jan. kl 15. 30 i S:t Olofs kapell pä Kvibergskyrkogården.
Meddelas endast på detta sätt.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Spiros Xenos. Den kände konstnären och göteborgaren Spiros Xenos avled, 21 jan. Han var född 1881 i Aten, men har sedan 1913 bott i vårt land, där han sedan länge var medborgare. Xenos lämnade efter sex års resultatrika studier Atens konstakademi med de högsta betygen, och 1903 vann han ett stipendium, som satte honom i stånd att studera bl a i Munchen och Paris. I Paris öppnade han egen ateljé och blev snart uppmärksammad. Strax före första världskriget kom han till Göteborg för en kort visit, men fick kvarstanna här på grund av krigsutbrottet och har sedan dess varit verksam här, dels som landskäpsmålare, dels som porträttör. Spiros Xenos var inte bara en skicklig målare och i denna egenskap värderad inom konstkretsarna. Han var därtill en sällsamt älskvärd människa, fri från hårda omdömen och önskan att skaffa sig förmåner på andras bekostnad. Ödet ville att denne sentida avkomling av Hellas och själv i besittning av den grekiska klarheten och vidsynen, kom att bli en hängiven västkustbo i vårt karga land. Han kom hit för en kort studievisit men kom att stanna här livet ut. Här blev han särskilt förälskad i den bohuslänska skärgården och har hämtat många motiv där. Närmast efterlämnar den avlidne maka, två söner, en gift dotter och barnbarn samt en broder bosatt i USA och en syster bosatt i Aten
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The well known artist from Gothenburg Spiros Xenos died Jan 21, (1963). He was born in Athens in 1881 and has lived in our country since 1913, for a long time as a Swedish citizen. Xenos left the Athens Arts Academy after six years of successful studies having received the best leaving grade and in 1903 he won a scholarship that gave him opportunity to study in places like Munich and Paris. In Paris he opened a studio and received a great deal of attention. A short time before World War I he arrived in Gothenburg for a brief visit, but had to stay because of the war, and has since then been active here, painting landscapes and portraits. Spiros was not only a skilful painter, and highly regarded for this in artist circles, but he was an extremely amiable human being, free from hard judgement and the desire to take advantage of others. Fate had decided that this descendant of Hellas, in possession of Grecian clarity and broad-mindedness became a devoted 'west coast citizen' in our barren country. (West coast people rate themselves highly and are in fact special – a respected kind of Swedes, living close to the Sea). He came for a short visit but stayed all throughout his life. He became especially captivated by the archipelago of Bohuslän (the province) and found many of his motifs there. His death left a bereaved wife, two sons, a married daughter with grandchildren and a brother living in the USA and a sister living in Athens."
Translation by Lennart and Bjorn Haglund


Family Members

Spouses

  • Created by: Denis Xenos
  • Added: 12 Jun 2010
  • Find A Grave Memorial 53604661
  • Lennart Haglund
  • Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed ), memorial page for Spiros George Xenos (11 Jun 1881–21 Jan 1963), Find A Grave Memorial no. 53604661, citing Örgryte nya kyrkogård, Göteborg, Göteborgs kommun, Västra Götalands län, Sweden ; Maintained by Denis Xenos (contributor 46998848) .