Lieut Stefan Maksymowicz-Raczynski

Lieut Stefan Maksymowicz-Raczynski

Birth
Poland
Death 14 Feb 1942 (aged 23)
England
Burial Exeter, City of Exeter, Devon, England
Memorial ID 31106548 · View Source
Suggest Edits

Stefan Tadeusz Wiktor Maxymowicz-Raczyński urodził się 27 czerwca 1918 r. we Lwowie (rodzice Włodzimierz - oficer Wojska Polskiego, późniejszy generał brygady - i Paulina Jadwiga z domu Jarosz, primo voto Berezowa). Dorastał w Warszawie. Po zdanej maturze w 1936 r. wstąpił jako ochotnik do Wojska Polskiego. Jesienią tego roku ukończył dywizyjny kurs podchorążych rezerwy przy 62 Pułku Piechoty w Bydgoszczy (w 15 Dywizji Piechoty), po czym 11 stycznia 1937 r. rozpoczął naukę w Szkole Podchorążych Rezerwy Lotnictwa w Dęblinie. Normalnie ukończyłby ją we wrześniu 1937 r., jednak na przeszkodzie temu stanęły problemy zdrowotne. Na podstawie orzeczenia lekarskiego z 8 Szpitala Okręgowego w Toruniu został uznany za czasowo niezdolnego do służby czynnej aż do poboru jego rocznika (tj. do 1939 r.). 24 kwietnia 1937 r. zwolniono go z wojska w stopniu starszego szeregowca z cenzusem.
Po powrocie do cywila, przed wybuchem wojny, studiował na Politechnice Warszawskiej.
We wrześniu 1939 r. jako ochotnik walczył w obronie Warszawy. Po kapitulacji stolicy przeszedł do konspiracji, zostając żołnierzem Związku Walki Zbrojnej, późniejszej Armii Krajowej. W styczniu 1940 r. zagrożony aresztowaniem zdecydował się na ucieczkę z kraju. Przedostał się do Francji, gdzie wstąpił do Wojska Polskiego. 1 maja 1940 r. został promowany na stopień podporucznika. Po upadku Francji w czerwcu 1940 r. drogą morską dotarł do Wielkiej Brytanii.
Maxymowicz zgłosił się do lotnictwa i 26 stycznia 1941 r. rozpoczął szkolenie początkowe w polskiej szkole pilotażu 1 PFTS w Hucknall. Naukę latania kontynuował od 23 marca 1941 r. w szkole pilotażu podstawowego 2 SFTS w Brize Norton. 7 czerwca 1941 r. skierowany został na praktykę do szkoły bombardowania i strzelania 4 BGS w West Freugh, gdzie do jego zadań należało latanie na Battle'ach, z których uczniowie-strzelcy w ramach doskonalenia umiejętności strzelali do rękawa ciągniętego przez inny samolot. Po niecałym miesiącu "wożenia" strzelców 16 czerwca 1941 r. odszedł do 60 OTU w East Fortune na przeszkolenie na nocnych myśliwcach - Defiantach. Po ukończeniu tego kursu 9 września 1941 r. otrzymał przydział do 307 Dywizjonu Myśliwskiego "Lwowskich Puchaczy". Jednostka ta stacjonowała wówczas w Exeterze i wyposażona była w dwusilnikowe Beufightery II.
W dywizjonie Maxymowicz latał w załodze z różnymi radioobserwatorami - por. Stanisławem Puzyną, por. Zbigniewem Domańskim oraz por. Jerzym Łazarowiczem. Do lutego 1942 r. dziesięć razy brał udział w lotach operacyjnych (zwalczanie niemieckich bombowców), jednakże nigdy nie doszło nawet do kontaktu wzrokowego z nieprzyjacielem (jedynie nocą z 6 na 7 lutego 1942 r. dostrzeżono wrogi samolot na radarze, ale udało mu się uciec).
14 lutego 1942 r. Maxymowicz wystartował wraz z por. Łazarowiczem na lot treningowy. Nad lotniskiem, o godz. 10.40 przypikował zbyt nisko i samolot zaczepił ogonem i lewym silnikiem o drzewa. Silnik natychmiast stanął w płomienach, a pilot stracił panowanie nad samolotem, który wykonał nieregularną beczkę, uderzając w następstwie o ziemię. Beaufighter doszczętnie rozbił się i częściowo spłonął. Maxymowicz poniósł śmierć na miejscu, zaś ciężko rannego Łazarowicza z płonących szczątków samolotu wśród wybuchającej amunicji wyciągnęli żołierze naziemnej obsługi dywizjonu - kpr. Bronisław Gródź, kpr. Zygmunt Istel, Stanisław Sałajczyk i kpr. Piotr Windys (odznaczeni potem za dzielnoœæ Krzyżami Zasługi).
Podporucznik (Pilot Officer) Stefan Maxymowicz-Raczyński pochowany został na cmentarzu Higher Cemetery w Exeter. Symboliczna tablica nagrobna znajduje się także w rodzinnym grobowcu na warszawskim Cmentarzu Powązkowskim. Za walki w 1939 r. odznaczony został dwukrotnie Krzyżem Walecznych.

Stefan Maksymowicz-Raczynski was born on June 27th 1918 in Lvov. Then he lived in Warsaw. He moved in 1927 with his parents to Toruń. His father – Brigadier General Włodzimierz Maksymowicz-Raczyński was from July 28th 1927 to 1937 the commander 4th Infantry Division in Toruń. In the years 1931-1935 he was also during the full-time commander's leave, a commander of the Corps District in Toruń.

Stefan attended humanities class at the Nicolaus Copernicus Gymnasium and High School in Toruń. He graduated in 1936. Then he graduated from the School of Reserve Officer Cadets and was enrolled at Warsaw University of Technology.

September 1st 1939 Stefan volunteered for the Polish Army. He took an active part in the defence of Warsaw. For the fights in 1939 he was twice awarded with the Cross of Valour.

After the capitulation of Warsaw he didn't stop fighting. He went to the conspiracy and was a soldier of the Union of Armed Struggle, later Home Army.

His father died in 1938 and the mother Paulina Berezowa nee Jarosz moved to Sandomierska Street 18/6 in Mokotów in Warsaw. The Polish Marshal Edward Śmigły-Rydz was hiding in this apartment from October 29th 1941, after returning home. He died on the night of December 1st/2nd 1941 of a heart attack. Stefan's mother police reported the German that Adam Zawisza died in her apartment, who allegedly was her friend. December 4th the coffin with the remains was placed at the funeral home at the Powązki cemetery in Warsaw. December 6th 1941 there was held a memorial service, after which the Marshall was buried. The funeral was organized by the soldiers of the Union of Armed Struggle.
However, at this time Stefan wasn't in Warsaw. In January 1940, threatened with arrest by the Gestapo, he decided to escape from the country. He flew to France. There, he joined the Polish Army. May 1st 1940 he was promoted to the rank of Second Lieutenant. After the fall of France in June 1940, he arrived to the UK.
Second Lieutenant Stefan Maksymowicz-Raczyński reported to the air forces and on January 26th 1941 began his initial training in the Polish pilot school of the 1st PFTS in Hucknall. He continued his education from March 23rd 1941 in the basic flight school of the 2nd SFTS at Brize Norton. June 7th 1941 he was sent to a bombing and shooting practice to the 4th BGS school in West Freugh, where his job was to fly on Battles, from which the students-shooters as a part of their education shot to a sleeve towed by another plane. After a month of "towing" on June 16th 1941, he left for the 60th OTU at East Fortune to train on the Defiants night fighters. After completing this course, on September 9th 1941 he was assigned to 307th Polish Night Fighter Squadron called the "Lvov Eagle Owls". This unit stationed in Exeter and then was equipped with a twin-engine Beufighters II.
The squadron Stefan flew in the crew with different radio observators – Sec. Lieut. Stanisław Puzyna, Sec. Lieut. Zbigniew Domański and Sec. Lieut. Jerzy Łazarowicz. By February 1942 he participated in ten flight operations (fighting German bombers), but there was never even an eye contact with the enemy (only at night from February 6th/7th 1942 an enemy aircraft was spotted on the radar, but it managed to escape).
February 14th 1942 Maksymowicz took off on a Beaufigher II F EW-A R2445 plane for a training flight. Over the airport, at 10.40 AM he dived too low and the plane caught its tail and the left engine of a tree. The engine immediately burst into flames, and the pilot lost control of the machine, which made an irregular barrel, hitting the ground. The Beaufighter was completely crashed and partially burned. Maksymowicz was immediately killed and the seriously wounded Łazarowicz was pulled from the burning wreckage and exploding ammunition by the soldiers of the squadron ground support.
Second Lieutenant (Pilot Officer) Stefan Maksymowicz-Raczyński was buried at the Higher Cemetery in Exeter. A symbolic tombstone table was also placed in the family tomb at the Powązki Cemetery in Warsaw.Advertisement

Advertisement

Advertisement

  • Created by: Dominik Koscielny
  • Added: 3 Nov 2008
  • Find A Grave Memorial 31106548
  • Find A Grave, database and images (https://www.findagrave.com : accessed ), memorial page for Lieut Stefan Maksymowicz-Raczynski (27 Jun 1918–14 Feb 1942), Find A Grave Memorial no. 31106548, citing Higher Cemetery, Exeter, City of Exeter, Devon, England ; Maintained by Dominik Koscielny (contributor 47066572) .