Advertisement

 Eva von Bahr

Advertisement

Eva von Bahr

Birth
Stockholms län, Sweden
Death 28 Feb 1962 (aged 87)
Uppsala kommun, Uppsala län, Sweden
Burial Solna, Solna kommun, Stockholms län, Sweden
Plot Område:Kvarter XII Gravnummer:KATK XII 59
Memorial ID 215175750 View Source
Suggest Edits

Eva von Bahr-Bergius var Sveriges första kvinnliga docent i fysik.

Eva von Bahr-Bergius föddes 1874 och växte upp i en högborgerlig familj, som flyttade till Uppsala när fadern, Carl von Bahr, blev häradshövding där. Hon utbildade sig först till skolkökslärare på Fackskolan för huslig ekonomi i Uppsala för att tillfredsställa sin mor, Elisabeth von Bahr, som var en av initiativtagarna till Fackskolan och engagerad i rösträttsrörelsen. När det saknades lärare undervisade Eva von Bahr-Bergius i teoretiska ämnen på Fackskolan och som kompensation för sin lojalitet begärde hon att få göra ett avslutande studieår på Askov Højskole i Vejen, Danmark. Där följde hon undervisningen i fysik, filosofi och matematik och insåg att hon måste ta studentexamen och inleda universitetsstudier. På Askov Højskole grundlades också hennes kärlek till folkhögskolans pedagogiska engagemang.

Läs mer :
* Svenskt kvinnobiografiskt lexikon - Eva Vilhelmina Julia von Bahr-Bergius
första kvinnan i Sverige som utnämndes till docent i fysik
* Riksarkivet SBL Eva V J Bergius
* Wikipedia Eva von Bahr


Family Members

Spouse

Flowers

In their memory
Plant Memorial Trees

Sponsored by Ancestry

Advertisement

  • Created by: Salgo60
  • Added: 3 Sep 2020
  • Find a Grave Memorial 215175750
  • Find a Grave, database and images (https://www.findagrave.com/memorial/215175750/eva-von-bahr : accessed ), memorial page for Eva von Bahr (16 Sep 1874–28 Feb 1962), Find a Grave Memorial ID 215175750, citing Katolska Kyrkogården I Stockholm, Solna, Solna kommun, Stockholms län, Sweden ; Maintained by Salgo60 (contributor 48542649) .