Actions
Begin New Search
Refine Last Search
Cemetery Lookup
Add Burial Records
Help with Find A Grave

Top Contributors
Success Stories
Community Forums
Find A Grave Store

Log In
Sponsor This Memorial! Advertisement

Changes are coming to Find A Grave. See a preview now.

Anders Andersson
Learn about removing the ads from this memorial...
Birth: 1676
Death: unknown

Anders Andersson II (1676-1742)

Parents:
Anders Andersson I and Brita Ersdotter.

Swedish biography:
"Förafskedade soldaten Anders Andersson Ryttare född åhr 1676 i Bodarna, fadern war afledna Anders Andersson och modren afledna hustru Brita Ersdotter, döpter, lärdt wäl i book och utan book läsa och giöra redo för sina christendoms stycken, blef Soldat för Ryttarens Rothen 1703, och marcherade ut i fiendland samma åhr togs til fånga af Saxarna på ett Partie 1705, wart utbytten igen när friden slöts med Påhlen och Saxen åhr 1706 in mot hösten, gick så til armen igen, och wart då wid den olyckliga actionen wid Pultava fången på nytt hos Ryssarna, wistades så i Mohchou (Moscow) i 13 åhr i ett bedröfweligt och swårt fångenskap der han lärde sig Sämskarhandtwerket, gafs lös åhr 1721, och kom så hem 1722 näst för Juhl, gifte sig i Hwatbo åhr 1723 med sin nu i sorgen efterlemnade maka hustru Brita Bängtsdotter, aflat tilsammans 7 barn, 2 söner och 5 döttrar af hwilka 3 döttrar döre, fick afskied ifrån Krigstiensten åhr 1729 wid generalmönstringen I Westerås den 6 September, i sitt allgemena lefwerne sig ährligen och uprichtigt skickat, en lång tid dragits med ett tungt bröst, omsider råkade han för swulnad i hela kroppen, beredde sig til en salig härdanfärd då han och stilla afled klockan 1 om natten den 4 de juni sedan han lefwat uti 66 åhr 6 månader."

English translation:
He became soldier for Ryttarens Roten in 1703, and went to a hostile land the same year and was captured by the Saxon army at a battle in 1705. He was released during a prisoner exchange when peace was concluded with Poland and Saxony in 1706. He was called up for military and participated in Poltava where he was captured and put in prison in Russia for 13 years in a miserable and bad captivity where he learned the preparation of furs. He was freed at the end on hostilities in 1721. ... quietly died at 1 o'clock AM on the night of June 4, 1742. He was 66 years and 6 months old.


 
Burial:
Unknown
 
Created by: Richard Arthur Norton (1...
Record added: Mar 11, 2014
Find A Grave Memorial# 126222880
 

 
 
 Advertisement

Privacy Statement and Terms of Service