of 7

Page 1

Also known as: "Tuakau Redoubt Cemetery"

Tuakau, Waikato District, Waikato, New Zealand

Also known as: "Old Whangamata Cemetery"

Whangamata, Thames-Coromandel District, Waikato, New Zealand

Te Kuiti, Waitomo District, Waikato, New Zealand

Also known as: "Coromandel Public Cemetery."

Coromandel, Thames-Coromandel District, Waikato, New Zealand

Coromandel, Thames-Coromandel District, Waikato, New Zealand

Colville, Thames-Coromandel District, Waikato, New Zealand

Putaruru, South Waikato District, Waikato, New Zealand

Glen Murray, Waikato District, Waikato, New Zealand

Hamilton, Hamilton City, Waikato, New Zealand

Te Awamutu, Waipa District, Waikato, New Zealand

Also known as: "Newstead Cemetery"

Hamilton, Hamilton City, Waikato, New Zealand

Hamilton, Hamilton City, Waikato, New Zealand

Also known as: "Cambridge Public Cemetery"

Hautapu, Waipa District, Waikato, New Zealand

Also known as: "Kimihia Cemetery"

Huntly, Waikato District, Waikato, New Zealand

Gordon, Matamata-Piako District, Waikato, New Zealand

Whitianga, Thames-Coromandel District, Waikato, New Zealand – *Estimated location

Also known as: "Kawhia Urupa Cemetery", "Te Hokinga Mai Cemetery"

Kawhia, Otorohanga District, Waikato, New Zealand

Advertisement