Skogaby Kapell

Photo added by Mikael

Skogaby Kapell

Location
Skogaby Kapell
Skogaby, Laholms kommun, Hallands län, 312 93 Sweden
Memorials 127 added (100% photographed)

Search Skogaby Kapell:

-------
SVENSKA
-------

Skogaby kapell uppfördes på 1910-talet, invigdes 1919 och var fram till 1938 Privatägt men lämnades sedan över till Laholms kyrkliga samfällighet. Vapenhuset som vetter mot väst byggdes 1935 och sakristian som vetter mot öst byggdes 1959. Kyrkogården anlades 1955.-------
ENGLISH
-------

Skogaby chapel was built in the 1910s, it was opened in in 1919 and was until 1938 Privately owned but was then handed over to the Laholm church community. The porch facing west was built in 1935 and the vestry facing east was built in 1959. The cemetery was established in 1955.

Contribute

This cemetery currently has no photos.

Add Photos

Advertisement

GPS Coordinates: 56.52861, 13.18546

  • Added: 4 Apr 2016
  • Find A Grave Cemetery: #2608763